Przedstawiamy prezentację dr. inż. Rafała Kajki pt. Technologiczne Aspekty Transformacji Cyfrowej, w ramach wystąpienia podczas organizowanego przez Polską Izbę Zaawansowanych Technologii we współpracy z Politechniką Warszawską Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu, w dniu 12 lipca 2021 r. Dr Rafał Kajka jest Dyrektorem Działu Technologii Energetycznych w Grupie WB. Prezentacja