"Zwycięzcą zostanie ten, kto nie zmarnuje czasu pandemii,
kto go wykorzysta jako szansę zmiany technologiczne"

(z wystąpienia Jarosława Gowina w III konferencji
"Cyfryzacja polskiej gospodarki")

 

Program
Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu
12 lipca 2021 r.


11.00 Otwarcie Forum

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej

11.10 Wystąpienie inauguracyjne - "Cyfrowa przyszłość polskiej Gospodarki"

Dr Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

11.25 Sesja problemowa - "Instrumenty wsparcia transformacji cyfrowej przemysłu"

P. Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
P. Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz
P. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
P. Peter Droell, dyrektor, Dyrektoriat Generalny Badań i Innowacji Komisji Europejskiej
P. Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

12.15 Podpisanie porozumienia o utworzeniu konsorcjum "Centrum Transformacji Cyfrowej"

12.20 Dyskusja panelowa - "Doskonalenie kompetencji kadr transformacji cyfrowej"

Prof. SGH dr hab. Bogumił Kamiński, przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
Dr Olaf Gajl, dyrektor generalny Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
Prof. PŚ dr hab. inż. Anna Timofiejczuk - dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej, prezes zarządu Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski - kierownik Katedry Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Wrocławskiej

13.00 Dyskusja ogólna

13.25 Zamknięcie obrad

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

--     --     --