mobilne miasto wyzwanie przyszlosci

 

FORUM

TRANSFORMACJI CYFROWEJ

PRZEMYSŁU

12.07.2021 - Warszawa

 

Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa na Forum Cyfrowej Transformacji Przemysłu organizowane w dniu 12 lipca 2021 r. w Warszawie przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii pod patronatem Ministerstwa  Rozwoju, Pracy i Technologii.

Pomimo widocznych postępów w transformacji cyfrowej procesów produkcyjnych, stanowi ona jeszcze ogromny niewykorzystany potencjał modernizacyjny. Wykorzystanie tego potencjału jest pilnym zadaniem technologów i menedżerów gospodarczych. Opóźnienia w tym zakresie poważnie zagrożą pozycji polskiej gospodarki na rynku globalnym. Przeprowadzenie transformacji cyfrowej wymaga nie tylko dostępu do technologii ITC, lecz także „świadomości cyfrowej” pracowników wszystkich szczebli procesów produkcyjnych, a przede wszystkim wysokich kompetencji kadr menadżerskich i specjalistycznych. Jest to problem kluczowy dla polskiej gospodarki w XXI wieku.

Szukanie odpowiedzi:

  • jak efektywnie wykorzystać możliwości nowych technologii,
  • jak przekształcać dzisiejsze systemy produkcji w systemy inteligentne,
  • jakie wprowadzić instrumenty wsparcia transformacji cyfrowej,
  • jak doskonalić i certyfikować jej kadry menedżerskie i specjalistyczne

to główny cel Forum.

Zapraszamy!

Goście i mówcy Forum

Dr Jarosław Gowin
Wicepremier, Minister
Rozwoju, Pracy i Techno9logii

Prof. Jerzy Buzek
Przewodniczący Rady
Polskiej Izby Gospodarczej
Zaawanssowanych Technologii


Dr inż. Wojciech Kamieniecki
Dyrektor Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju

Małgorzata Oleszczuk
Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości

Dr Piotr Dardziński
Prezes Sieci Badawczej
Łukasiewicz


Peter Droell
Dyrektor w Dyrektoriacie
Generalnym Badań i Innowacji
Komisji Europejskiej

Dr inż. Zygmunt Krasiński
Prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Zaawansowanych
Technologii

Dr Olaf Gajl
Dyrektor Generalny
Polskiej Izby Gospodarczej
Zaawansowanych Technologii


Prof. Anna Timofiejczuk
Dziekan Wydziału
Mechaniczno-Technologicznego
Politechniki Śląskiej

Prof. Bogumił Kamiński
Przewodniczący Rady
Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Prof. Tadeusz Więckowski
Kierownik Katedry Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Wrocławskiej